Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2017

Der afholdes MINIGENERALFORSAMLING i MGU Løb for alle.

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Mejrup Fritidscenter

Dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Formandens beretning.
Punkt 3: Regnskabsberetning v/kassereren.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
               På valg er:
               Rene Olsson – modtager genvalg
               Jakob Herbert Pedersen – modtager genvalg
               Henrik Nørskov Pedersen - Modtager ikke genvalg
Punkt 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Punkt 8: Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2017.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et lettere traktement. Tilmelding til sekretæren, Egon Jensen, på telefon 4110 9421 eller e-mail: egonjensenmejrup@gmail.com senest den 20. februar.

Vel mødt!
Vi håber på stort fremmøde
Bestyrelsen

Referat fra årets generalforsamling

Kalender
25.1.20
Vestjyske Vinterløb
Se hjemmesiden:
http://www.vinterløb.dk/v2/loebsoplysninger/

HUSK, du...
MGU løb for alle  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   75000  Holstebro  |   97410920  |   @