Generalforsamling 2017


Generalforsamling 2017

Der afholdes MINIGENERALFORSAMLING i MGU Løb for alle.

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Mejrup Fritidscenter

Dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent.
Punkt 2: Formandens beretning.
Punkt 3: Regnskabsberetning v/kassereren.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
               På valg er:
               Rene Olsson – modtager genvalg
               Jakob Herbert Pedersen – modtager genvalg
               Henrik Nørskov Pedersen - Modtager ikke genvalg
Punkt 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Punkt 8: Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2017.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et lettere traktement. Tilmelding til sekretæren, Egon Jensen, på telefon 4110 9421 eller e-mail: egonjensenmejrup@gmail.com senest den 20. februar.

Vel mødt!
Vi håber på stort fremmøde
Bestyrelsen

Referat fra årets generalforsamling

Kalender
14.8.18
Triatlon stævne. (Pizzaløb)
Efter en kort løbetur, tager vi til friluftsbadet, hvor vi svømmer en ½...
MGU løb for alle  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   75000  Holstebro  |   97410920  |   @